Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Nieuws

Studentstay is een belangrijke aanbieder van studentenwoningen in Leeuwarden. Het beschikt over drie woontorens met daarin circa 300 wooneenheden, direct nabij NHL Stenden. Het merendeel wordt verhuurd aan internationale studenten...

Een jaar geleden heeft Provincie Fryslân de verordening Romte voor windmolens met een ashoogte tot 15 meter verruimd. Sindsdien werken gemeenten aan het wijzigen van het vergunningenbeleid. Inmiddels zijn de...

De Freonen voor Fossylfrij Fryslân maken in samenwerking met een aantal gemeenten de inzet van een energiecoach voor ondernemers mogelijk, in samenwerking met een aantal gemeenten. Tegen gereduceerd tarief kunnen...

Op de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelt BioLNG ECL een installatie voor de productie van biologische LNG (liquified natural gas). Bio-LNG is vloeibaar gemaakt biogas en dient als fossielvrije brandstof voor met...

Per 1 april is de vernieuwde postcoderoosregeling opengesteld. Deze nieuwe subsidieregeling lijkt op de SDE++ en is een exploitatievergoeding voor coöperatief geproduceerde hernieuwbare elektriciteit. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is gericht...

De productie van groen gas op basis van mestvergisting zit in Friesland in de lift. Niet alleen neemt het aantal vergisters toe, ook lukt het om per installatie de productie...

Energiecoöperaties Meiinoar Grien in Jellum-Bears en Dorp Centraal in Lemsterland hebben een tweetal zonnedaken gerealiseerd. In beide gevallen is gekozen voor de postcoderoosregeling (PCR), zodat bewoners kunnen deelnemen en een...