Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Realisatie Zonnepark Schenkeschans

Realisatie Zonnepark Schenkeschans

Bij de EnergieCampus Leeuwarden (ECL) wordt een zonnepark gerealiseerd. ECL betreft een 20ha groot terrein bij de voormalige vuilstortplaats Schenkeschans in Leeuwarden. Op dit terrein wordt samengewerkt aan het concretiseren van de energietransitie door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Er gaan zich dus allemaal organisaties vestigen waar duurzaamheid een centrale rol speelt. 

Er is onder andere in 2019 het Energie Kenniscentrum Leeuwarden gebouwd bovenop de voormalige vuilstort. Het betreft een uniek, lichtgewicht en circulair gebouw en heeft inmiddels ook al diverse architectuurprijzen in de wacht weten te slepen ( FSFE is heeft de verduurzamingsmaatregelen van dit gebouw nog voor haar rekening genomen).

Er wordt ook gewerkt aan een vergister (Bio LNG ECL) waarin mest en andere reststromen verwerkt worden tot duurzame brandstoffen. Ook hier is FSFE bij betrokken.

Begin 2023 zal een zonne-energiepark gerealiseerd worden met een vermogen van ca. 3,9 MWp. Dit is de elektriciteit voor zo’n 1.150 huishoudens. Dit park zal op het dijklichaam en tegen de helling van Schenkeschans komen te liggen. Hiermee krijgt deze voormalige vuilstortplaats weer een optimale benutting om duurzame energie op te wekken.

Dit zonnepark wordt ontwikkeld door Trineco Zon B.V. waarbij FSFE de financiering zal verzorgen.