Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Het FSFE rentebeleid

Het FSFE rentebeleid

Wij moesten ook twee keer kijken, maar begin jaren 90 bedroeg de rente op een tienjaarslening van de staat bijna 10%. Bij de start van het FSFE eind 2014, bedroeg de rente op een 10 jaar staatslening ongeveer 1%. Vervolgens is deze rente tot medio 2020 bijna alleen maar gedaald tot -0,5%. Afgelopen jaar is de rente hard gestegen en onze verwachting is dat de deze stijging vanwege de hoge inflatie nog wel 6-12 maanden door gaat.  Het FSFE baseert zijn leningen op de zogenaamde IRS 10 jaar Swap rate. Afhankelijk van het risico en de complexiteit van de lening brengen wij een opslag in rekening. Voor onze tarieven zie https://www.fsfe.frl/tarieven/