Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Achtergestelde lening Zon

Investeren in zonnepanelen op het dak van uw bedrijf of uw vastgoed? Dat kan nu met hulp van een lening van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), het energiefonds van de provincie Fryslân. De Achtergestelde lening (Junior faciliteit) van het FSFE is geschikt voor middelgrote zonprojecten vanaf € 500.000 – € 3.000.000.

 

Voordelige lening van FSFE

In het kader van de doelstelling van de Provincie heeft het FSFE een standaard Junior Faciliteit Lening ontwikkeld. Met deze lening van het FSFE kunt u als Friese ondernemer of vastgoedeigenaar laagdrempelig in zonnepanelen investeren. Middels de junior lening van het FSFE kan de bankfinanciering worden aangevuld waardoor 100% van de investering in het zonnesysteem extern kan worden gefinancierd.

 

Alle reden om te investeren in zonnepanelen

 • Direct besparen op uw energierekening.
 • Duurzame uitstraling voor uw bedrijf.
 • Profiteer van de fiscale voordelen of SDE+ regeling voor uw investering in duurzame energie.

 

Waarom gebruik maken van de lening van het FSFE?

 • Aanvragen is eenvoudig;
 • Vast rentepercentage tijdens de leenperiode (15 jaar);
 • Behoud van liquide middelen voor bedrijfsvoering;
 • Na 3 jaar boetevrij extra aflossen.

 

Voorwaarden voor de lening

 • Uw onderneming is gevestigd in de provincie Fryslân.
 • U investeert voor minimaal € 500.000 in zonnepanelen.
 • Naast de lening van het FSFE zal het grootste gedeelte worden ingebracht middels bankfinanciering.
 • Het FSFE verstrekt een annuïteiten lening van minimaal € 100.000.
 • De lening van het FSFE heeft een looptijd van 15 jaar.
 • Aflossingen van de lening geschiedt op basis van 15 jaarlijkse termijnen.
 • Vervroegde aflossing van de lening van het FSFE is boetevrij toegestaan vanaf 3 jaar na uitboeking.
 • Rente bedraagt 6,0% per jaar.
 • Afsluitkosten 1,5 % over de hoofdsom.

 

Als onderpand voor de lening van het FSFE geldt:

 • Een tweede hypotheek op een recht van opstal. In de meeste gevallen dient uw bank hiervoor toestemming te verlenen. Tweederangs pandrecht op alle activa, bankrekeningen en subsidies.
 • Notariskosten voor het vestigen van alle zekerheden zijn voor rekening van de aanvrager.

Voorafgaand aan het verstrekken van een lening voert het FSFE een risicoanalyse uit. Voor leningen boven de € 300.000 vindt een extra toets plaats.

 

Voor een beoordeling van uw aanvraag vragen wij u de volgende documenten op te sturen (zie ook inschrijfformulier)

 • Offerte van de PV-installatie;
 • Een kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel;
 • De meest recente opgestelde jaarrekening van uw energie coöperatie;
 • Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming;
 • Een financieel model waaruit blijkt dat de business case rendabel is.

Lening aanvragen

  Algemene gegevens

  Vul hieronder de gegevens over uw bedrijf in:


  Hoe wordt de financiering gebruikt?

  Omschrijf kort het project en de te gebruiken techniek(en) waarvoor u financiering aanvraagt:  Project details

  Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:


  De looptijd van de lening is 15 jaar.

  Totale investering in het project:
  FSFE financiert niet meer dan 30% van de totale financiële omvang.
  Hoe wordt het overige deel gefinancierd:
  Eigen vermogenBancaire leningAnders
  Financieringsbedrag:
  (benodigd van FSFE)


  Installatie
  Op welk moment vindt de installatie plaats?


  Documenten

  Voor aanvraag van de financiering dienen de volgende documenten te worden upgeload:

  Offerte van de PV-installatie:
  Kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel:
  Recente opgestelde jaarrekening van uw onderneming:
  Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming:
  Een financieel model waaruit blijkt dat de business case rendabel is:


  De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

   

  Een toetsing van de kredietwaardigheid behoort tot de procedure. Het FSFE kan, indien zij dit noodzakelijk acht, aanvullende informatie bij indiener opvragen.