Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Maatwerk financiering

Het FSFE is opgericht om de energietransitie in Friesland aan te jagen. Dit doen wij door financiering te verstrekken aan duurzame energieprojecten. Heb jij een project dat een positieve bijdrage levert aan de energietransitie in Friesland? Kijk dan of het project in aanmerking komt voor een financiering en vul je gegevens in!

 

Voorwaarden voor de lening

 

 • Het project is gevestigd in de provincie Fryslân;
 • De hoofdsom is minimaal € 300.000 en maximaal € 15.000.000;
 • Je investeert voor minimaal € 100.000;
 • 33% van de investering wordt gefinancierd door een cofinancier of  uit het eigen vermogen;
 • Een solide businesscase;
 • Ervaren management.

 

Financiering aanvragen

  Algemene gegevens

  Vul hieronder de uw gegevens in:


  Hoe wordt de financiering gebruikt?

  Omschrijf kort het project en de te gebruiken techniek(en) waarvoor u financiering aanvraagt:  Totale investering in het project:

  Financieringsbedrag dat wordt gefinancierd door cofinancier(eventueel):