Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Buurtmolen Tzum op tijd in productie

Buurtmolen Tzum op tijd in productie

Zaterdag 10 november was het eindelijk zover: de feestelijke opening van de dorpsmolen in Tzum door weerman Gerrit Hiemstra en wethouder Jan Dijkstra (gemeente Waadhoeke). De nieuwe windturbine van energiecoöperatie TOER vervangt de oude dorpsmolen. 

Met een vermogen van 1 MW kan deze buurtmolen bijna duizend huishoudens van stroom voorzien. Met een ashoogte van 46 meter en een tiphoogte van 76 meter is de omvang van deze molen het maximale dat provinciaal beleid toelaat.  De opbrengst van deze molen komt ten goede aan de lokale omgeving. 

Voor de dorpsmolen maakt energiecoöperatie TOER (Tzummer Organisatie voor Energie in de Regio) gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energie (SCE). Vereiste is dat minimaal 500 leden zich moeten aansluiten bij de energiecoöperatie. Dat doel is inmiddels gehaald; de teller staat al op 532 leden. Ieder jaar mogen de leden van de buurtmolen bepalen waar de winst naar toe gaat. Zo blijft de opbrengst van de buurtmolen ook echt in de buurt. Om ook een POP3 subsidie te verkrijgen moest de molen voor 31-12-2022 in productie. Dat is op tijd gehaald. 

De dorpsmolen is mede mogelijk gemaakt door een lening van het FSFE en het Nationaal Groenfonds.