Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Eervolle vermelding voor Doarpsmûne Reduzum

Eervolle vermelding voor Doarpsmûne Reduzum

De Doarpsmûne in Reduzum van Coöperatie Doarpsmûne Reduzum heeft een eervolle vermelding gekregen van de jury van de EZK Energy Award. De EZK Energy Award wordt uitgereikt aan bedrijven die zich bezig houden met duurzame energieopwekking of het gebruik van hernieuwbare energie. Coöperatie Doarpsmûne Reduzum heeft het afgelopen jaar de eerste collectieve windmolen van Nederland vervangen door een grotere. Deze nieuwe windmolen voorziet bijna alle huishoudens uit Reduzum van energie. De winst van de molen gaat naar initiatieven in het dorp die de leefbaarheid bevorderen.

Het FSFE heeft de financiering verzorgd van de Doarpsmûne in Tzum, waar een vergelijkbare constructie met SCE-subsidie is gekozen als in Reduzum; een goed voorbeeld doet volgen!