Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Energie Kenniscentrum Leeuwarden

Over dit project

 

Het FSFE verstrekt een financiering voor de bouw van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden (“EKL”). Dit  pand is onderdeel van de in ontwikkeling zijnde Energie Campus (op het terrein Schenkeschans) in  Leeuwarden en zal fungeren als kenniscentrum voor gebiedsontwikkeling en duurzame energie. Tevens zullen  de gezamenlijke initiatiefnemers, Oosterhof Holman en Ekwadraat, hier kantoor houden. Het pand wordt zo veel mogelijk gemaakt van natuurlijke materialen die duurzaam zijn geproduceerd, en onderdeel zijn van een circulair proces. Daarnaast wordt het pand volledig energieneutraal. Het FSFE financiert installaties en maatregelen die resulteren in een duurzaamheidsniveau dat beter is dan de wettelijke norm.