Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Biolease Friesland

Over dit project

Voor agrarische bedrijven met een biovergister kan het interessant zijn om gebruik te maken van de lucratieve groengas route. Echter, de opwekkingsapparatuur en de aansluiting op het net vraagt om een forse investering. Het rond krijgen van deze additionele investering is vaak lastig. Hierdoor kunnen agrariërs niet optimaal gebruik maken van de biomassa stromen. Het FSFE heeft een financiering verstrekt aan Biolease om dit probleem om te lossen. Biolease biedt haar apparatuur benodigd voor de productie van groengas uit biogas ter operationeel lease aan. De klant levert de locatie, opereert de vergiste, regelt de groengas SDE+ subsidie en overige vergunningen. Biolease regelt de financiering, het onderhoud van de opwekkingsapparatuur en biedt begeleiding. Door de financiering aan Biolease wil FSFE de groengas route voor agrariërs in Friesland mogelijk maken.

 

Lees meer over Biolease