Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Energielabel C voor kantoren

Over dit project

In 2023 moet een merendeel van de kantoren groter dan 100 m2 minimaal energielabel C bezitten. Niet alle panden hoeven aan deze verplichting te voldoen, voor onderstaande panden maakt RVO een uitzondering:

 

    1. Kantoor(ruimtes) die gebruikt worden als nevenfunctie. Het gaat om ruimtes waar <50% gebruiksoppervlak een kantoorfunctie heeft.
    2. Monumenten (Rijk/provincie/gemeente). Let wel, beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe.
    3. Panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

 

BNR bracht in april naar buiten dat 60% van alle kantoren in Nederland nog niet voldoen aan de eisen van de RVO. In Friesland heeft 21% van de kantoren energielabel D. De verplichting voor energielabel C is naar verwachting een tussenstap naar volledig energieneutrale kantoren. Daarnaast is de verwachting dat in 2030 de kantoren gemiddeld energielabel A moeten hebben.

Voor up to date informatie over de eisen van energielabels voor kantoren verwijzen we u door naar de website van de RVO.

 

Benieuwd wat het FSFE voor u kan doen? Neem dan contact op met Berend Westra of Jan Harmen Witzenburg