Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Esco-concept

Over dit project

Het FSFE heeft verschillende projecten via een Esco-concept gefinancierd. Voorbeelden van deze projecten zijn:

 

De Energiefabriek: een bedrijfspand op de Zwette in Leeuwarden is door duurzaamheidsmaatregelingen van energie label G naar energielabel A gerenoveerd.

 

Kelvin: Kelvin Friesland neemt collectieve gasgestookte installaties met een verbruik van meer dan 100.000 m3 gas over. Deze worden vervangen voor een installatie waarbij warmte duurzaam wordt opgewekt. In het woonzorgcentrum Us Skûle in Metslawier heeft Kelvin een collectieve warmtepomp geplaatst.

 

De Elfstedenhal in Leeuwarden is ook door middel van een Esco duurzaam verwarmd. Het FSFE verstrekt een financiering aan Dijkstra Draisma Energy, die 25 jaar lang duurzame warmte, koude en elektriciteit aan de Elfstedenhal in Leeuwarden gaat leveren. Er zijn renovatiewerkzaamheden verricht zodat het gebouw energiezuiniger is geworden en er zijn 500 zonnepanelen geplaatst. Voor het maken van duurzame warmte wordt gebruik gemaakt van stortgas van de voormalige afvalstortplaats Schenkeschans.