Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Drijvend zonnepark De Dolten winnaar van de Koperen Oliekan

Koperen oliekan

Drijvend zonnepark De Dolten winnaar van de Koperen Oliekan

Terug van weggeweest: De Koperen Oliekan, de befaamde wisseltrofee die FSFE uitreikt aan het meest duurzame, innovatieve en impactvolle gerealiseerde project uit het voorgaande jaar. Voor 2021 waren er maar liefst 6 projecten genomineerd. Het publiek heeft via de website kunnen stemmen en hier is een hele duidelijke winnaar uit naar voren gekomen: Drijvend zonnepark De Dolten.

Wat maakt dit project zo bijzonder?

De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperaties (SHEC) heeft samen met het FSFE het drijvend zonnepark De Dolten overgenomen van Groenleven. Groenleven heeft eind januari 2021 het drijvende zonnepark op een zandwinplas op industrieterrein Haskerveen in Heerenveen-Noord in gebruik genomen. Met de gemeente Heerenveen was overeengekomen om lokale partijen de  mogelijkheid  te bieden om het park over te nemen en tegemoet te komen aan de eisen vanuit het klimaatakkoord over lokaal eigendom. De dagelijks bestuurders Piet Dijkstra, Gerard Adema en Rommert Stellingwerf zagen dit als kans voor de SHEC om hun eigen lokale productie veilig te stellen en de baten in te zetten voor verduurzaming van de lokale omgeving.

Voor de SHEC is de overname van zonnepark De Dolten slechts het begin. Ze wil nieuwe kansen benutten. Hiervoor wordt gekeken naar uitbreiding, maar ook naar bijvoorbeeld opslagmogelijkheden.

Prijsuitreiking
Tijdens het jaarfeest van FSFE is onder grote belangstelling de nieuwe winnaar bekend gemaakt. Piet Dijkstra van SHEC nam de Koperen Oliekan in ontvangst van Marieke van der Werf, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het FSFE. “We zijn ontzettend blij met deze prijs,” zegt Piet Dijkstra. “De Koperen Oliekan is een link naar de oliemannetjes, zoals het FSFE ook wel eens wordt genoemd. En dat is inderdaad typerend voor het fonds. Zonder deze financiering hadden we de strijd met een grote multinational niet kunnen winnen.”

Het team van FSFE feliciteert SHEC van harte met deze prijs!

Zonnepark De Dolten was één van de 6 genomineerden. Hier kun je nalezen wie de andere genomineerden waren.

Koperen oliekan