Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verkiezing Koperen Oliekan FSFE | Projecten 2021

De winnaar van 2020 was 

Fotopersbureau Heerenveen

Jaarlijks organiseert het FSFE de verkiezing van het meest duurzame, innovatieve en impactvolle gerealiseerde project uit het voorgaande jaar. De winnaar ontvangt  de felbegeerde wisseltrofee De Koperen Oliekan. De Koperen Oliekan is een publieksprijs: jij bepaalt de winnaar.

 

Hieronder volgen de projecten die zijn genomineerd voor de Koperen Oliekan 2021. De uitslag wordt op 20 mei 2022 bekend gemaakt.

Energiebesparing

Nieuwbouw Studentstay op Kenniscampus Leeuwarden

Studentstay is een belangrijke aanbieder van studentenwoningen in Leeuwarden. Het beschikt over drie woontorens met daarin circa 300 wooneenheden, direct nabij NHL Stenden.

 

Het merendeel wordt verhuurd aan internationale studenten van NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Wetsus en  Rijksuniversiteit Groningen (Campus Fryslân). Het FSFE heeft de investering mogelijk gemaakt voor o.a. warmtepompen, Zon PV, Driedubbel glas, isolatie en LED verlichting. Hiermee voldoet het pand ruimschoots aan de BENG norm.

Kengetallen van het project

Jaarlijkse CO2-besparing: 14 ton

Natural Yachts Fleet B.V.

Natural Yachts uit Heeg ontwikkelt, verhuurt en verkoopt moderne, luxe en 100% elektrische motor -en zeiljachten. Waaronder een luxe 12 meter motorjacht ‘de Northman 1200 Electric’ en een 9 meter motorjacht’ de Nexus Revo 870 Electric’.

 

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen en leidt tot extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, bosbranden en het smelten van de ijskappen. Toerisme is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot. Met de 100% elektrische verhuurvloot laat Natural Yachts zien dat een duurzaam toeristisch aanbod geen toekomst maar realiteit is.

 

[expand title=”LEES MEER”]

 

De missie van het familiebedrijf; ‘De transitie naar een duurzame watersport versnellen door zero emissie innovatieve technologie toe te passen’ toont het ambitie niveau aan. Met de vaarvakanties op elektrische boten wordt de mogelijkheid geboden om mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met zero emissie varen.

 

Het is welbekend dat verhuurboten bovengemiddeld veel uren varen per jaar. Het heeft dan ook veel effect om een verhuur vloot te ‘vergroenen’.

 

Natural Yachts is een familiebedrijf bestaande uit Hylke, Josien en Sarah die samen met hun vader Jurjen Poorting de transitie naar een schone en duurzame watersport in gang zetten. Het concept van Natural Yachts maakt het comfortabel en schoon varen toegankelijk. Als jong en gedreven team willen wij graag een grote groep mensen enthousiasmeren en de mogelijkheid bieden om het elektrisch varen te laten ervaren.[/expand]

Kengetallen van het project

Jaarlijkse CO2-besparing: 86 ton

Biogas

Vastgoed Wâlterswâld B.V.

Het Limburgse Taurus Milieutechniek heeft de locatie van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld overgenomen om deze om te bouwen tot een innovatieve pelleteerfabriek. Het FSFE investeert 7,5 miljoen euro middels een winstdelende lening.

 

Het bedrijf gaat stro-mest van paarden uit de regio verwerken tot strokorrels en hoogwaardige mestkorrels. De strokorrels zijn een goede grondstof voor biogasinstallaties. De mestkorrels zijn geschikt als meststof in de fruitteelt. Het bedrijf kan jaarlijks in de 1e fase ruim 120.000 ton stro-mest uit de regio verwerken. Deze stro-mest wordt omgezet in 75.000 ton pellets.

 

Het merendeel van deze pellets zal ingezet worden om Groengas te produceren bij regionale biogas vergistingsinstallaties. Het innovatieve karakter zit in de drooginstallatie, die de taaie paardenmest geschikt moet maken voor verwerking. De installatie krijgt stroom van de op het erf aanwezige windturbine.

Kengetallen van het project

Jaarlijkse CO2-besparing: 10.691 ton

Wadstroom B.V.

In 2022 wordt de bestaande biovergister van Wadstroom in Holwerd uitgebreid met een groengasopwerkingsinstallatie van DMT. Vanaf dan wordt het biogas opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en geleverd aan het netwerk van Stedin.

 

Het is Wadstroom gelukt om het project te realiseren zonder SDE. In plaats daarvan is een meerjarige overeenkomst afgesloten om het groene gas te verkopen voor de transportsector. De verbouwing is nu in volle gang en naar verwachting wordt in het laatste kwartaal van 2022 het eerste groene gas geproduceerd. De verwachting is dat Wadstroom > 4 miljoen m3 biogas per jaar zal produceren.

Kengetallen van het project

Jaarlijkse CO2-besparing: 664 ton

Zon

Drijvend zonnepark De Dolten

De SHEC heeft samen met het FSFE het drijvend zonnepark De Dolten overgenomen van Groenleven. Groenleven heeft eind januari 2021 het drijvende zonnepark op een zandwinplas op industrieterrein Haskerveen in Heerenveen-Noord in gebruik genomen. Met de gemeente Heerenveen was overeengekomen om lokale partijen de  mogelijkheid  te bieden om het park over te nemen en tegemoet te komen aan de eisen vanuit het klimaatakkoord over lokaal eigendom. De dagelijks bestuurders Piet Dijkstra, Gerard Adema en Rommert Stellingwerf zagen dit als kans voor de SHEC om hun eigen lokale productie veilig te stellen en de baten in te zetten voor verduurzaming van de lokale omgeving.

 

Voor de SHEC is de overname van zonnepark De Dolten slechts het begin. Ze wil nieuwe kansen benutten. Hiervoor wordt gekeken naar uitbreiding, maar ook naar bijvoorbeeld opslagmogelijkheden.

 

[expand title=”LEES MEER”]

 

Het drijvend zonnepark heeft 17.000 panelen, verspreid over een oppervlakte van ruim 4 hectare, die jaarlijks ca. 6.300.000 kWh opwekken. Dit is genoeg elektriciteit om ruim 2.500 huishoudens van stroom te voorzien en het betekent een jaarlijkse reductie van 150.000 kg CO2.

 

Eind 2020 hebben de energiecoöperaties van Aengwirden, Akkrum-Nes en Aldeboarn de handen ineengeslagen en de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperaties (SHEC) opgericht om gezamenlijk grote(re) energieprojecten in de gemeente Heerenveen uit te voeren. De overname van zonnepark De Dolten is een van de eerste projecten die als gezamenlijke coöperatie is gerealiseerd.

 

Het is een unicum in Fryslân dat een aantal energiecoöperaties gezamenlijk een drijvend zonnepark hebben overgenomen van de ontwikkelaar. Het is tot nu toe ook het grootste project waarin FSFE als financier ook deelneemt als aandeelhouder.

 

Het overnameproces van zonnepark De Dolten was ingewikkeld (verkoopteam in Duitsland, uitgebreide technische, commerciële, juridische en fiscale “due diligence”) en tijdrovend (ongeveer een jaar). Wij hebben hierbij veel ervaring opgedaan en zijn graag bereid die te delen met andere soortgelijke lokale initiatieven in Fryslân.

 

SHEC heeft in plaats van een regulier elektriciteit leveringscontract een innovatief contract afgesloten met de mogelijkheid voor “curtailment” (de capaciteit van het park tijdelijk beperken om het elektriciteitsnet te balanceren en in te spelen op prijsontwikkelingen).  Daarnaast worden de Garanties van Oorsprong (GvO’s) tegen een meerprijs lokaal verkocht. Door lokale initiatieven op het gebied van energietransitie en duurzaamheid in de breedste zin helpen we de netbeheerder en genereren we extra inkomsten voor nieuwe lokale initiatieven.

 

SHEC heeft van deze overname veel energie gekregen en is alweer bezig met de volgende lokale ontwikkelingen, met FSFE als gewaardeerde partner. Zo spelen wij, overigens ook in goede samenwerking met de gemeente Heerenveen, een voortrekkersrol in de lokale energietransitie en hopen een voorbeeld voor anderen te zijn.[/expand]

Kengetallen van het project

Jaarlijkse CO2-besparing: 5856 ton

PolderdykSinne B.V.

Duurzaamheid loont PolderdykSinne BV heeft door het Solarproject van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina in samenwerking met GroenLeven haar duurzame ambities kunnen verwezenlijken: de melkrobots en de boerderijboiler draaien bijna volledig op de opgewekte zonnestroom.

 

Op de daken van dit melkveebedrijf van Sietse en Iemkje de Boer-de Vries in De Tike liggen ongeveer 1.500 zonnepanelen, die jaarlijks ongeveer 550.000 kWh aan stroom opwekken. Dit komt overeen met het stroomverbruik van ruim 300 huishoudens. Dag en nacht worden hier 150 koeien gemolken met drie melkrobots. Sinds kort is het bedrijf voorzien van een innovatieve en duurzame elektrische boerderijboiler, die het water opwarmt tot 85 graden Celsius. Hiermee, worden de melkleidingen van de melkrobots en de melktank gereinigd. Deze nieuwe boiler is volledig gasloos.

 

[expand title=”LEES MEER”]

 

De zonnestroom, die het bedrijf niet benut, wordt terug geleverd aan het stroomnet. De zonnepanelen worden continue aan- en uitgeschakeld door het energiebedrijf Edmij en helpen daarmee het elektriciteitsnet balanceren. Op deze manier wordt de taak van traditionele fossiele centrales overgenomen. Deze innovatie zou meer aandacht moeten krijgen, omdat het CO2-uitstoot verlaagt, de energietransitie versnelt én een ondernemer hier extra geld mee verdient (of bespaart).

 

“Normaal” kost duurzaamheid altijd geld. Het is juist zo mooi dat duurzaamheid en geld verdienen hand in hand gaan, dáárom verdient deze innovatie extra aandacht. Voor realisatie van de installatie van het zonne-energiesysteem heeft FSFE een financiering verstrekt.[/expand]

Kengetallen van het project

Jaarlijkse CO2-besparing: 278 ton