Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Nieuws

Goede ideeën voor lokale, duurzame energieprojecten komen niet vanzelf van de grond. Daarom start Provincie Fryslân samen met het FSFE en Ús Koöperaasje een ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven (LEI). Met...

Het Limburgse Taurus Milieutechniek heeft de locatie van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld overgenomen om deze om te bouwen tot een innovatieve pelleteerfabriek. Het FSFE investeert 7,5 miljoen euro middels een...

Het nieuw opgeleverde bedrijfspand van spuitgietproducent Elzinga & Van der Krieke (EvdK) staat op het industrieterrein A7-Noord. Door congestie op het elektriciteitsnet moeten afnemers genoegen nemen met een kleinverbruikaansluiting. Voor...

Studentstay is een belangrijke aanbieder van studentenwoningen in Leeuwarden. Het beschikt over drie woontorens met daarin circa 300 wooneenheden, direct nabij NHL Stenden. Het merendeel wordt verhuurd aan internationale studenten...

Een jaar geleden heeft Provincie Fryslân de verordening Romte voor windmolens met een ashoogte tot 15 meter verruimd. Sindsdien werken gemeenten aan het wijzigen van het vergunningenbeleid. Inmiddels zijn de...