Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

LEI-Fryslan in de lift

LEI-Fryslan in de lift

De vorig jaar geïntroduceerde ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân wordt door lokale energie initiatieven goed benut. Het aantal projecten dat dankzij financiering kans maakt op realisatie, zit behoorlijk in de lift. Dit jaar zijn zes projecten gestart met de ontwikkeling en de volgende twee hebben zich al aangemeld. De regeling LEI-Fryslân lijkt daarmee te doen waarvoor ze bedoeld is: versnellen van de energietransitie van onderop.

Energieprojecten door en voor de mienskip kunnen gebruik maken van de ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân om de realisatie van projecten mogelijk te maken. Daarbij gaat het om ontwerp, engineering, vergunningaanvraag en aanverwante aanloopkosten. Op dit moment zijn de meeste LEI projecten zonne-energie projecten. Bij elkaar zijn deze goed voor een opgesteld vermogen van meer dan 100 megawatt na realisatie. Jaarlijks levert dit zo’n 100 GWh; dit is het stroomverbruik van ongeveer 40.000 huishoudens.

Zonder ontwikkelfinanciering wordt het voor de mienskip moeilijk om projecten te realiseren. Zeker als daarbij ook lokaal eigendom geregeld moet worden. Met behulp van het risico kapitaal van het FSFE wordt het overgrote deel voor 100% eigendom van de omgeving.

Bewoners die zich organiseren in een collectief zoals een energiecoöperatie of energiegemeenschap en een project voor duurzame opwek onderzoeken kunnen voor meer informatie over de LEI-Fryslân en de mogelijkheden van het FSFE contact opnemen met Siebe Schootstra, adviseur lokale energieprojecten.

Voor meer informatie: https://www.fsfe.frl/ontwikkelfinanciering-lei/