Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

mei 2021

Een jaar geleden heeft Provincie Fryslân de verordening Romte voor windmolens met een ashoogte tot 15 meter verruimd. Sindsdien werken gemeenten aan het wijzigen van het vergunningenbeleid. Inmiddels zijn de...

De Freonen voor Fossylfrij Fryslân maken in samenwerking met een aantal gemeenten de inzet van een energiecoach voor ondernemers mogelijk, in samenwerking met een aantal gemeenten. Tegen gereduceerd tarief kunnen...