Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Eerste vergunningaanvragen voor kleine windmolens

Een jaar geleden heeft Provincie Fryslân de verordening Romte voor windmolens met een ashoogte tot 15 meter verruimd. Sindsdien werken gemeenten aan het wijzigen van het vergunningenbeleid. Inmiddels zijn de eerste gemeenten, waaronder Weststellingwerf en Achtkarspelen, klaar voor vergunningverlening en zijn de eerste aanvragen in behandeling.

Voor ondernemers die willen verduurzamen biedt het FSFE de energietransitie lening. Deze is ook geschikt gemaakt voor een investering in een kleine windmolen. Het FSFE kan tot 2/3de van het investeringsbedrag een lening verstrekken.

Voor agrarische ondernemers is de kleine windturbine een mooie aanvulling op zonne-energie. Op jaarbasis gezien ontstaat een veel gelijkmatiger productieprofiel. Gangbare molens van o.a. EAZ en BestWatt hebben zo’n 14kW vermogen, goed voor ruim 30.000 kWh per jaar. Per erf zijn maximaal 3 molens toegestaan.