Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Geothermieproject ‘Warmte van Leeuwarden’ officieel van start

Begin mei is het startsein gegeven voor de proefboring voor geothermie. De boring moet een waterdragende grondlaag op zo’n 2,7 km. diepte ontsluiten. Dit water, met een temperatuur van meer dan 80 gr. C. is heet genoeg om woningen en gebouwen te verwarmen middels een warmtenet.

Warmte van Leeuwarden is een project van Geocombinatie Leeuwarden (GCL), een consortium van Bouwgroep Dijkstra Draisma, warmtebedrijf Ennatuurlijk, Shell en Energie Beheer Nederland (EBN). Het FSFE is vanaf dag 1 nauw betrokken geweest bij zowel de ontwikkeling van het Geothermieproject als het Warmtenet. Voor de aanleg van het  Warmtenet zal het FSFE risicodragend kapitaal verstrekken.

Als de proefboring slaagt, kan de bron geschikt gemaakt worden voor de levering van warmte aan de eerste gebruikers, waaronder het MCL en een aantal kantoorgebouwen in het centrum van Leeuwarden. Later kunnen ook woonwijken worden aangesloten. Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste warmte in 2023 geleverd worden.

Meer informatie: https://warmtevanleeuwarden.nl/

Ook in andere delen van Friesland is het FSFE betrokken bij de ontwikkeling van geothermie projecten, onder andere in Drachten en in Heerenveen.