Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Zonnepark Westeinde in gebruik genomen

Op maandag 11 mei 2020 heeft de hoofdaannemer Engie Zonnepark Westeinde overgedragen aan opdrachtgever Stichting Westeinde Energieneutraal. Vanwege ‘corona’ werd het een overdracht zonder officiële opening en zonder de inwoners uit Westeinde en Valeriuskwartier. Maar wel met trots dat het park gerealiseerd is. Energie voor de mienskip van 8915.

Zes jaar geleden nam Energie Coöperatie Westeinde (ECW) het initiatief om voor postcodegebied 8915 een eigen, duurzame energievoorziening te realiseren. ECW kreeg de ruimte het plan te realiseren op het oude snelwegtracé naar Marssum, naast de Poptawei. Het belangrijkste doel van het park is om financieel bij te dragen aan het energieneutraal maken van de wijken Westeinde en Valeriuskwartier.

De realisatie van Zonnepark Westeinde vergde vijf jaar. Naast het vinden van voldoende financiering en goede projectpartners, moest aan verplichtingen, vergunningen en voorwaarden worden voldaan.  Zoals bijvoorbeeld aan de juridische noodzaak om voor de realisatie van het park, een aparte structuur op te richten. Dat werd Stichting Westeinde Energieneutraal (SWE). Het park is tot stand gekomen met medewerking van onder meer gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân en met ondersteuning van Energiewerkplaats Fryslân. Het FSFE heeft een achtergestelde financiering verstrekt voor de bouw van het zonnepark.

Het park is nu gereed, de stroom wordt geleverd. De verkoop van deze groene, lokale energie wordt verzorgd door Energie VanOns, het noordelijke energiebedrijf waar meer dan 100 lokale energie coöperaties bij zijn aangesloten.

De officiële opening van Zonnepark Westeinde vindt plaats op vrijdag 9 oktober door gedeputeerde Sietske Poepjes. Een uitgesteld, maar zeker niet minder feestelijk moment voor de wijken Westeinde en Valeriuskwartier, die met de schone energie van dit park bijdragen aan het energieneutraal maken van hun eigen leefomgeving.

Op de foto (v.l.n.r.) : De overdracht van het Zonnepark Westeinde. Stichting Westeinde Energieneutraal wordt vertegenwoordigd door de bestuursleden Henk de Wit en Rob Duvergé, hoofdaannemer Engie door projectmanager Martin Kok. ok

Download nu het gratis whitepaper

 

'Investeren in toekomstbestendig vastgoed loont'

Invalid email address