Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Wederom winstgevend jaar voor FSFE

 

Goede basis voor volgende fase
Leeuwarden, 3 juli 2020 – De verduurzaming van de provincie Fryslân komt goed op gang. Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), opgericht om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie, heeft in de afgelopen vijf jaar zo’n 81 (deel)projecten gefinancierd.Zodra alle projecten uit het portfolio van FSFE operationeel zijn leveren ze jaarlijks 8 petajoule aan duurzame energie, net zoveel als het energieverbruik (elektriciteit en warmte) van 140.000 woningen.

In lijn met de Regionale Energie Strategie (RES) die komend jaar wordt opgesteld staat de komende periode in het teken van het definiëren van FSFE 2.0. Gedeputeerde Poepjes wil komend jaar onderzoeken of het huidige mandaat van het FSFE uitgebreid kan worden naar een bredere CO2 reductie doelstelling. Komend jaar zal ook onderzocht worden hoe het FSFE nog meer kleine duurzame leningen kan verstrekken aan bijvoorbeeld energiecoöperaties en het Friese MKB. Vooruitlopend op FSFE 2.0. is besloten dat het FSFE komend jaar een aantal ontwikkelprojecten kan financieren. Hierbij moet vooral gedacht worden aan restwarmte projecten en duurzame warmtenetten. De warmtetransitie vormt de komende 10 jaar een zeer grote uitdaging. Het FSFE levert naast risicodragend kapitaal ook specialistische kennis om deze transitie mogelijk te maken.

Jaarverslag 2019
In 2019 is het FSFE voor het 2e jaar op rij winstgevend geweest. Het operationele resultaat steeg van 428.000 EUR naar 812.000 EUR. De gemiddelde omvang van een FSFE financiering bedraagt 1 miljoen euro. Het merendeel van de financieringen zijn leningen. In enkele projecten heeft het FSFE ook een aandelenbelang. Ondanks de vertragingen vanwege COVID-19 en een aantal grote aflossingen wordt voor 2020 ook een positief operationeel resultaat verwacht. Lees meer over de projecten, resultaten en plannen in het jaarverslag 2019.