Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Versnellen van de energietransitie in vastgoed

 

In Friesland levert de gebouwde omgeving de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot van onze provincie. Méér nog dan verkeer en vervoer en ongeveer twee keer zoveel als de industrie. Wil Friesland verduurzamen, dan zijn in de gebouwde omgeving grote stappen te maken.

Het Friese duurzaamheidsfonds FSFE wil de energietransitie in de gebouwde omgeving versnellen. Dat kan door risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen voor investeringen in de energie efficiëntie van gebouwen. Het verbeteren van de isolatie of het vervangen van gebouwgebonden installaties door energiezuinige varianten, kan relatief kostbaar uitvallen. Om te zorgen dat de maatregelen waarvoor langere terugverdientijden gelden, toch worden uitgevoerd, kan het FSFE gebouweigenaren helpen.

Het FSFE biedt financiering voor duurzaam vastgoed in drie varianten. Als het gaat om nieuwbouw of renovatie, is financiering van de ontwikkeling mogelijk, bijvoorbeeld ter overbrugging van de periode tot verhuur of verkoop. Met een maximale looptijd van twee jaren is financiering mogelijk tot 2x de waarde van het pakket duurzaamheidsmaatregelen.

Ook voor de exploitatie biedt FSFE financieringsmogelijkheden. Voor een pakket duurzaamheidsmaatregelen is een achtergestelde lening mogelijk, met een looptijd van maximaal 15 jaar. Hierdoor kunnen ook maatregelen die zich minder snel terugverdienen uitgevoerd worden.

De derde variant is dat het FSFE kapitaal beschikbaar stelt voor het inrichten van een Energy Service Company (ESCo). Een ESCo is een bedrijf dat energie-installaties ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert. Om de energieprestatie en de prestaties tijdens de exploitatiefase te borgen, worden prestatieafspraken gemaakt. Een prestatiecontract vormt voor de gebouweigenaar de garantie op de energiebesparing.

Over het rendement van duurzame gebouwen heeft het Friese duurzaamheidsfonds FSFE een whitepaper geschreven: ‘Investeren in  toekomstbestendig vastgoed loont’. Het FSFE werkt mee aan een CO2-neutrale economie door risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen voor duurzame energieproductie, energie efficiëntie en CO2-reductie. Het FSFE wil samen met gebouweigenaren werken aan duurzaam vastgoed in Friesland. Kijk voor meer informatie op de website van FSFE of download het whitepaper onderaan deze pagina.

Download nu het gratis whitepaper

 

'Investeren in toekomstbestendig vastgoed loont'

Invalid email address