Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

A.C. Hartman, marktleider in biologische glas tuinbouwproducten, is overgenomen door The Fruit Farm Group (TFFG).  Wim Hartman eigenaar van A.C. Hartman BV en de Belgische ondernemer Hein Deprez – grootaandeelhouder van het moederbedrijf van TFFG – tekende de overeenkomst waarbij alle aandelen van A.C. Hartman worden overgenomen. De overname stelt A.C. Hartman in staat te groeien en de onderneming verder teverduurzamen, onder andere door gebruik van aardwarmte.

Het is bedoeling dat de kassen van A.C. Hartman gaan worden verwarmd door middel van geothermie: warmte uit de aarde. Daartoe wordtbinnen afzienbare tijd in de omgeving van Sexbierum een eerste put van driekilometer diepte geslagen, waaruit warm water naar boven wordt gepompt dat de kassen zal verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens via een tweede putterug de bodem in gepompt om daar weer op te warmen. Zo wordt straks het bestaande 72 hectare van A.C. Hartman grotendeels geothermisch verwarmd, maar ook de nieuw te bouwen kassen voor – duurzaam – geteelde groenten ter grootte van ongeveer 37 hectare. Deze geothermische bron is een primeur voor de provincie Fryslân.

Hiertoe werkt A.C. Hartman nauw samen met het FSFE en het Nationaal Groenfonds.  Michel Hendriks, directeur van het FSFE: “Provincie Fryslân heeft een zeer geschikte ondergrond voor het toepassen van geothermie. De overgang van aardgas op aardwarmte zorgt op termijn voor een forse reductie van het fossiele energieverbruik van de provincie Fryslân en draagt zo sterk bij aan het halen van de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen.”