Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Goed nieuws voor vergisters!

Het Limburgse Taurus Milieutechniek heeft de locatie van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld overgenomen om deze om te bouwen tot een innovatieve pelleteerfabriek. Het FSFE investeert 7,5 miljoen euro middels een lening. Het bedrijf gaat stro-mest van paarden uit de regio verwerken tot strokorrels en hoogwaardige mestkorrels. De strokorrels zijn een goede grondstof voor biogasinstallaties. De mestkorrels zijn geschikt als meststof in de fruitteelt. Het bedrijf kan jaarlijks ruim 120.000 ton stro-mest uit de regio verwerken. Zo’n 70.000 ton gaat als pellet naar eveneens regionale biogas vergistingsinstallaties. Het innovatieve karakter zit in de drooginstallatie, die de taaie paardenmest geschikt moet maken voor verwerking. De installatie krijgt stroom van de op het erf aanwezige windturbine.