Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

PTO Heerenveen

Over dit project

Het FSFE is aandeelhouder en financier van een achtergestelde lening voor de bouw van een pyrolyse-installatie in Heerenveen. Deze installatie zet niet recyclebare kunststoffen, afkomstig uit Friesland en Noord-Nederland, door middel van pyrolyse om in duurzame olie. De geproduceerde olie kan vervolgens worden ingezet als grondstof voor nieuwe kunststoffen of als motorbrandstof. Het project levert een positieve bijdrage aan de energietransitie vanwege de CO2-besparing door het verdringen van fossiele brandstof.