Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

De Harne Groenenergie BV

Over dit project

Op het terrein van Veehouderij van Mourik in Winsum wordt een mest-monovergister gebouwd met een productie van circa 63 m3 biogas per uur. De vergister is gekoppeld aan een biogas-opwerkingsinstallatie en heeft een groengas jaarproductie van ongeveer 327.000 m3 per jaar. Daarmee levert de veehouderij gas voor ongeveer 220 huishoudens. De mest is grotendeels afkomstig van en de veehouder zelf en het digestaat wordt volledig afgevoerd op het eigen terrein.