Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Ook bedrijfsgebouwen en utiliteit moeten van het gas af

 

Met het Klimaatakkoord wil de overheid vaart maken met het uitfaseren van aardgas. Gemeenten zijn plannen aan het maken voor aardgasvrije wijken en dorpen. Soms lijkt het alsof utiliteitsgebouwen en bedrijfsmatig vastgoed vergeten worden. Maar juist met bedrijfsgebouwen en utiliteit zijn meters te maken.

De jaarlijkse CO2-uitstoot in Friesland van de gebouwde omgeving bedraagt zo’n 1,8 miljoen ton (bron: Klimaatmonitor Databank, 2018). Iets meer dan een miljoen ton is toe te schrijven aan woningen. Alle gebouwen in Friesland dragen jaarlijks 750.000 ton CO2 bij aan de totale uitstoot van de provincie. Dat komt vooral door het grote energiegebruik. De gebouwen verbruiken tezamen zelfs méér aardgas dan alle woningen bij elkaar geteld. Gebouweigenaren kunnen dus een groot verschil maken, door vastgoed te verduurzamen en te investeren in alternatieve technieken voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen.

Door overschotten op gasmarkt staat de handelsprijs voor gas momenteel historisch laag. Maar dat zal niet zo blijven. Bovendien stijgt de energiebelasting op gas onevenredig hard. Op lange termijn bezien kan het aardgasvrij verwarmen en koelen van gebouwen wel degelijk rendabel zijn. Gebouweigenaren met plannen voor het verduurzamen van hun vastgoed kunnen deze overweging meenemen. Want voor gasgestookte installaties bestaan voldoende alternatieven, zeker in combinatie met maatregelen voor het verbeteren van de energie efficiëntie.

Over het rendement van duurzame gebouwen heeft het Friese duurzaamheidsfonds FSFE een whitepaper geschreven: ‘Investeren in  toekomstbestendig vastgoed loont’. Het FSFE werkt mee aan een CO2-neutrale economie door risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen voor duurzame energieproductie, energie efficiëntie en CO2-reductie. Het FSFE wil samen met gebouweigenaren werken aan duurzaam vastgoed in Friesland. Kijk voor meer informatie op de website van FSFE of download het whitepaper onderaan deze pagina.

Download nu het gratis whitepaper

 

'Investeren in toekomstbestendig vastgoed loont'

Invalid email address