Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân voor energiecoöperaties

Goede ideeën voor lokale, duurzame energieprojecten komen niet vanzelf van de grond. Daarom start Provincie Fryslân samen met het FSFE en Ús Koöperaasje een ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven (LEI).

Met de ontwikkelfinanciering moet het mogelijk worden kansrijke initiatieven van bewoners, het dorpsbelang of de lokale energiecoöperatie een stap verder te brengen. Vaak stranden initiatieven door gebrek aan geld, voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, subsidieaanvraag of het uitwerken van een financieel plan.

De ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân is bedoeld voor haalbare initiatieven gericht op duurzame energieproductie waarvan de revenuen tegemoet komen aan de omgeving. Voor een haalbaarheidsonderzoek worden vouchers beschikbaar gesteld via SNN. Blijkt een project kansrijk, dan is financiering van het ontwikkeltraject mogelijk door het FSFE.

Voor meer informatie over LEI-Fryslân en de ontwikkelfinanciering kunnen bewonersinitiatieven en energiecoöperaties contact opnemen met Siebe Schootstra, adviseur van het FSFE.