Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Nieuwe projecten goed voor 130 arbeidsjaren

Nieuwe projecten goed voor 130 arbeidsjaren

De vijftien projecten die we in 2017 zijn gaan ondersteunen, leveren een mooie bijdrage aan de werkgelegenheid. Een belangrijk deel hiervan komt ten bate aan de Friese arbeidsmarkt. De rest belandt buiten de provincie. Om deze verhouding nog gunstiger te krijgen voor onze regio, zouden lokale bedrijven kunnen worden gestimuleerd om aan te haken op duurzame energie.

De 2017-projecten leveren met elkaar 130 arbeidsjaren op. Onze totale impact op de Friese arbeidsmarkt stijgt daarmee naar bijna 600 arbeidsjaren. Het merendeel van de 130 arbeidsjaren, bijna 100 jaren, betreft directe werkgelegenheid. Dit omvat alle activiteiten die direct met een van de projecten te maken hebben. Denk aan de bouw van een zonnepark, het isoleren van een pand en projectontwikkeling. Van de 130 arbeidsjaren gaat het bij 45 jaren om indirecte werkgelegenheid. Dit zijn arbeidsjaren die het gevolg zijn van de directe werkgelegenheid. Zo kunnen medewerkers aan de 2017-projecten meer geld besteden. Door hun uitgaven stijgt ook de omzet en afzet van andere bedrijven, die daardoor eveneens een toename zien in de werkgelegenheid.