Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Naar energielabel C en beter

Naar energielabel C en beter

 

Het verbeteren van de energieprestatie van kantoorgebouwen is voor de eigenaar een wettelijke verplichting. Als een kantoorpand in 2023 niet over minimaal energielabel C beschikt, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. En als gebouweigenaar ben je er dan nog niet, want in 2030 moet datzelfde gebouw voldoen aan energielabel A.

De label-C verplichting geldt voor kantoren vanaf 100 m2 gebruiksoppervlak. In Friesland staan ruim 1700 gebouwen met een energielabel A en bijna 800 met label B of C. Echter, bijna 1000 gebouwen presteren slechter, met oranje en rode labels D t/m G (Bron: RVO, 2019). Een rood label betekent een slechte energieprestatie. Dat gaat meestal samen met een hoge energierekening en een matig binnenklimaat.

Voor veel kantoorgebouwen is de energie efficiëntie relatief eenvoudig te verbeteren. Bijvoorbeeld door over te stappen op ledverlichting, installaties beter in te regelen en kloktijden en stooklijnen te laten aanpassen. Deze maatregelen zijn snel terug te verdienen door de lagere energiekosten. Verbeteringen aan de schil, zoals gevel- en dakisolatie of HR-beglazing zijn vaak duur en worden niet zo snel terugverdiend. Het is dan verleidelijk alleen de goedkoper maatregelen te nemen, maar eigenlijk is dat niet slim. Niet alleen omdat de label-C verplichting opgetild wordt tot A in 2030, maar ook omdat maatregelen voor energie efficiëntie in samenhang gezien moeten worden met elkaar, maar ook met vervangingsmomenten in de tijd.

Een gebouweigenaar kan een meerjaren onderhoudsplan voor een gebouw gebruiken als uitgangspunt voor het kiezen van maatregelen en deze laten samenvallen met het meest logische onderhoudsmoment. Zonnepanelen plaats je bij voorkeur tegelijk met het vervangen van de dakbedekking. Dat is tegelijk ook een moment om naar isolatie te kijken. Zo ontstaat een voortschrijdend plan voor het in fasen verduurzamen van bestaande gebouwen. Als dit leidt tot structurele energiebesparing dan kan zo’n duurzaam vastgoed investeringsplan wel degelijk renderen. En wat rendeert, kan ook gefinancierd worden.

Over het rendement van duurzame gebouwen heeft het Friese duurzaamheidsfonds FSFE een whitepaper geschreven: ‘Investeren in  toekomstbestendig vastgoed loont’. Het FSFE werkt mee aan een CO2-neutrale economie door risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen voor duurzame energieproductie, energie efficiëntie en CO2-reductie. Het FSFE wil samen met gebouweigenaren werken aan duurzaam vastgoed in Friesland. Kijk voor meer informatie op de website van FSFE of download het whitepaper onderaan deze pagina.

Download nu het gratis whitepaper

 

'Investeren in toekomstbestendig vastgoed loont'

Invalid email address