Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Mienskipsenergie: 2 postcoderoos projecten van start

Energiecoöperaties Meiinoar Grien in Jellum-Bears en Dorp Centraal in Lemsterland hebben een tweetal zonnedaken gerealiseerd. In beide gevallen is gekozen voor de postcoderoosregeling (PCR), zodat bewoners kunnen deelnemen en een korting ontvangen op hun energierekening. 

Meiinoar Grien heeft een PV-installatie geplaatst van 162 zonnepanelen, goed voor 200 zoncertificaten. De productie zal naar verwachting 58.000 kWh per jaar opleveren, genoeg voor ongeveer 20 huishoudens. Hier zijn nog een paar zoncertificaten beschikbaar. Jochum Rypma van Meiinoar Grien Jellum-Bears zegt het zo: ‘Meiinoar Grien hat in PV-ynstallaasje pleatst fan 180 sinnepanielen, goed foar 200 partisipaasjes. De produksje wurdt rûst op 65000 kWh it jier, genôch foar ûngefear 20 húshâldings.’

Dorp Centraal in Oosterzee heeft een zonnedak op de loods van een lokaal bouwbedrijf geïnstalleerd met 148 zonnepanelen, goed voor 56.000 kWh opbrengst per jaar. Bij dit project worden 179 zoncertificaten uitgegeven. Alle zoncertificaten van dit project zijn vergeven aan lokale deelnemers.

Het FSFE heeft aan beide energiecoöperaties een lening verstrekt van 2/3de van de investering, van ruim 30.000 euro. Het aantal postcoderoosprojecten waar FSFE een lening verstrekt heeft telt inmiddels op tot 19. 

De projecten in Oosterzee en Jellum-Bears zijn tot stand gekomen met hulp van Ecoop, bureau voor de ontwikkeling van samenwerking van burgers, overheden en bedrijven die de energietransitie willen versnellen. Kijk voor meer informatie op ecoop.nl. ECoop maakt deel uit van de landelijke Stichting Buurkracht, www.stichtingbuurkracht.nl.

Opening Dorp Centraal Oosterzee

Zonnedak Mei Inoar Grien in Jellum-Bears