Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Metalis gaat duurzaam nieuwbouwen

Metalis gaat duurzaam nieuwbouwen

Metalis is een metaalbewerkingsbedrijf gevestigd in Drachten. De onderneming produceert diverse
metaalproducten op specificatie van haar klanten. Van seriematig tot projectmatig: door de
combinatie van hun geavanceerde, moderne machinepark en vakspecialisten worden kwalitatief
hoogwaardige producten geleverd.
De onderneming heeft een sterke focus om bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Het is de
ambitie van Metalis om meer terug te geven dat ze heeft genomen. Ze wil dan ook een negatieve
CO2-uitstoot realiseren.
Dit betekent een grote focus op milieu, mens en klantgerichtheid. Er is bijvoorbeeld veel aandacht
om zo weinig mogelijk afval te realiseren en zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. De mens
staat centraal; er wordt vooral gekeken naar de talenten en mogelijkheden van wat de mensen wel
kunnen. Hierdoor worden er veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.
Omdat Metalis doorgroeit is de huidige huisvesting te klein en gaan ze op A7 Noord nieuwbouwen.
Dit pand zal zo duurzaam mogelijk en volledig energieneutraal gebouwd worden. Het betreft een bedrijfsruimte bestaande uit een bedrijfshal van 2500m2 en kantoren van in totaal 369m2. Het pand zal minimaal 50% boven de BENG-norm uitkomen. Het nieuwe pand van Metalis zal onder andere zonnepanelen, ledverlichting en een warmtepomp krijgen.
FSFE financiert de duurzaamheidsmaatregelen zodat de duurzaamheidsambities van Metalis ook op
dit vlak gerealiseerd kunnen worden.