Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Laadpalen voor personeel van Huhtamaki

Laadpalen voor personeel van Huhtamaki

Het Europese R&D hoofdkantoor van het Finse bedrijf Huhtamaki is gevestigd in Leeuwarden. De locatie betreft het voormalige hoofdkantoor van Frico aan de Poolsterweg. Dit pand is aangekocht door Rollema Vastgoed en is in 2019 volledig verduurzaamd, waarbij het label is verbeterd van D naar A. Voor de elektriciteitsvoorziening wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen. Een deel van de warmte gegenereerd met een waterstof-CV. De verduurzaming is mede door het FSFE gefinancierd.

Zowel Rollema als diens huurder Huhtamaki hechten veel waarde aan duurzaamheid. Dit omvat ook de mobiliteit van het personeel.  Om die reden zijn in 2022 e-laad voorzieningen gecreëerd. Ook deze laadinfrastructuur is mede door het FSFE gefinancierd.