Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Kunnen we Joure verwarmen met de koffiefabriek?

Kunnen we Joure verwarmen met de koffiefabriek?

12 februari 2020

 

Om alle woningen en bedrijven duurzaam te verwarmen, moeten we op zoek naar alternatieve warmtebronnen. In Joure hebben diverse partijen de handen inééngeslagen om de mogelijkheden van restwarmte te onderzoeken. Het onderzoek wordt geleid door Greenvis Energy Solutions en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), die samen het initiatief voor dit project hebben genomen. In samenwerking met Jacobs Douwe Egberts, Accolade en de gemeente De Fryske Marren wordt de haalbaarheid van deze methode onderzocht.

Haalbaarheidsonderzoek

Bij de productie van koffie in de fabriek van Jacobs Douwe Egberts in Joure komt restwarmte vrij. Op dit moment wordt deze warmte als bijproduct afgevoerd naar de directe omgeving, bijvoorbeeld via het koelwater. Of deze restwarmte kan worden ingezet voor het verwarmen van woningen of andere panden in Joure zal moeten blijken in een vervolgonderzoek. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst verklaren Jacobs Douwe Egberts, Accolade en de gemeente De Fryske Marren dat zij medewerking verlenen aan dit vervolgonderzoek. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om de gebouwde omgeving op termijn aardgasvrij te maken. In het haalbaarheidsonderzoek zal worden gekeken naar de warmtevraag en de hoeveelheid restwarmte, op wat voor manieren distributie plaats kan vinden en wordt een business case verkend. Ook nemen Greenvis en FSFE sociaal-maatschappelijke aspecten mee.

Accolade als mogelijke afnemer

Woningbouwcorporatie Accolade heeft in Joure een groot aantal woningen in bezit. Accolade wil haar woningen graag verduurzamen en is daarom erg geïnteresseerd in de mogelijkheden van restwarmte. Uit het onderzoek zal moeten blijken of het aansluiten van een deel van de woningen van Accolade een goede bestemming van de restwarmte is of dat er andere mogelijkheden zijn.

Gemeente De Fryske Marren

Met dit onderzoek hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en uitdagingen van alternatieve warmteopties. Die kennis en ervaring komt in de toekomst goed van pas bij het duurzaam verwarmen van de panden in onze gemeente.

 

Download nu het gratis whitepaper

 

'Investeren in toekomstbestendig vastgoed loont'

Invalid email address