Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Groen gas voor Friesland in de lift


De productie van groen gas op basis van mestvergisting zit in Friesland in de lift. Niet alleen neemt het aantal vergisters toe, ook lukt het om per installatie de productie te vergroten. Voorbeeld daarvan is Groen Gas Jelsum van ondernemer Jandirk Ubbels. 

De installatie van Groen Gas Jelsum was al in 2016 omgebouwd om groen gas direct in te kunnen voeden op het gasnet. Sindsdien draait de productie boven verwachting en daarom is besloten om met een nieuwe investering de gasopwerkingsinstallatie uit te breiden, om het overschot aan biogas ook te kunnen verwerken tot groen gas. Tevens is gepland om met een innovatieve Greenstep installatie de productie nog verder te verhogen. Door toevoeging van enzymen uit de Greenstep reactor wordt de omzetting van grondstoffen naar biogas vergroot én versneld. FSFE financiert het grootste deel van de nieuwe installaties. 

De nieuwe mestvergister in Boornbergum bij Haye van der Wal

Agradu is een grote speler in Friesland met meerdere vergistingsinstallaties in beheer of in eigendom. Het FSFE was al betrokken als financier van twee installaties van Agradu in Tirns en St. Nyk. Recent is de betrokkenheid van het FSFE uitgebreid door een participatie in Agradu. De financiële middelen worden gebruikt om verdere groei te ondersteunen.

Het FSFE is ook financier van een nieuwe monomestvergister in Boornbergum, ontwikkeld door HoSt Biogas bij de melkveehouderij van Haye van der Wal. De vergister is sinds kort operationeel en levert 40 Nm3 groen gas per uur. Uit 12.000 tot 16.000 ton mest per jaar wordt in totaal  320.000 Nm3 groen gas geleverd aan het (aard)gasnet, voldoende voor het gasverbruik van 240 huishoudens. 

Het FSFE ziet groen gas productie als een kans voor Friesland en de Friese energietransitie. Groen gas kan blijvend van belang zijn als vervanger voor aardgas op plaatsen waar alternatieven moeilijk voorhanden zijn. Daarnaast kan groen gas ook een belangrijke rol (blijven) spelen in de verduurzaming van de transportsector door het gebruik van Bio-CNG en binnenkort Bio-LNG.

Foto boven: Groen Gas Jelsum