Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Gebouweigenaren: benut de balans tussen warmte en koude

Gebouweigenaren: benut de balans tussen warmte en koude

 

Voor de klimaatbeheersing van gebouwen gebruiken we erg veel energie en doen dat eigenlijk ook weinig efficiënt. Sterker nog, in de zomer gooien we evenveel gigajoules aan warmte het gebouw uit, als we in de winter nodig hebben om het gebouw comfortabel te verwarmen. En om die gigajoules warmte en koude te produceren, verstoken we gas in de winter en gebruiken we elektriciteit in de zomer. Terwijl die warmte en koude van nature gewoon voorhanden is, alleen op het verkeerde moment.

Als voor een gebouw de hoeveelheid benodigde warmte in de winter ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid koeling in de zomer, is het opslaan van die warmte of koude voor gebruik zes maanden later een ‘no brainer’. Met een warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem onder het gebouw kan dat ook en een warmtepomp doet de rest. Maar in de zoektocht naar alternatieven voor het verwarmen met aardgas, wordt koeling veelal vergeten. Dat is een gemiste kans.

De bodem in Friesland is bij uitstek geschikt voor seizoensopslag van warmte en koude. Het gebruik van bodemenergie voor het verwarmen en koelen van gebouwen is een bewezen techniek. Mits de installaties correct worden  ontworpen en geïnstalleerd, is het gebruik van een WKO met een warmtepomp één van de meest (energie-) efficiënte systemen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Bovendien betekent het bewaren van warmte resp. koude voor gebruik zes maanden later niet alleen een enorme energiebesparing, maar ook het lokaal benutten van energie, in plaats van het elders te moeten opwekken.

Zakelijk vastgoed en utiliteitsgebouwen zijn veelal goed geschikt te maken voor systemen met bodemenergie. De capaciteit van bodemenergiesystemen is schaalbaar en meerdere gebouwen kunnen gecombineerd gebruik maken van gezamenlijke WKO’s. Zo ontstaan kleine, lokale warmtenetten, waarbij de gebouwen voortrekker kunnen worden voor het verduurzamen van gehele wijken en stadsdelen.

Belangrijke randvoorwaarde is dat de gebouwen geschikt gemaakt worden voor lagetemperatuurverwarming. Dat betekent verregaand verduurzamen en zeer goed isoleren. Technisch kan dat. Maar of het betaalbaar is zal per gebouw verschillen. Over het rendement van duurzame gebouwen heeft het Friese duurzaamheidsfonds FSFE een whitepaper geschreven: ‘Investeren in toekomstbestendig vastgoed loont’. Het FSFE werkt mee aan een CO2-neutrale economie door risicodragend kapitaal beschikbaar te stellen voor duurzame energieproductie, energie efficiëntie en CO2-reductie. Het FSFE wil samen met gebouweigenaren werken aan duurzaam vastgoed in Friesland. Kijk voor meer informatie op de website van FSFE of download het whitepaper onder aan deze pagina.

Download nu het gratis whitepaper

 

'Investeren in toekomstbestendig vastgoed loont'

Invalid email address