Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

FSFE verwelkomt nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

FSFE verwelkomt nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Per 1 februari kwam een einde aan de zittingstermijn van Jacqueline Cramer als voorzitter van onze raad van commissarissen. Mevrouw Cramer is sinds de start van het fonds in 2014 lid geweest van de raad van commissarissen en werd in 2019 de voorzitter. De provincie en directie zijn mevrouw Cramer zeer erkentelijk voor haar inspanningen in de afgelopen jaren.

Jacqueline Cramer wordt opgevolgd door Marieke van der Werf. Mevrouw Van der Werf heeft zich in haar werk gericht op de thema’s duurzaamheid, energie en circulaire economie en brengt daarmee waardevolle kennis in de raad van commissarissen en het team van het FSFE. Mevrouw Van der Werf is als partner verbonden aan het kantoor van Dröge en Van Drimmelen en bekleedt diverse nevenfuncties waaronder adviseur van het Platform Groen Gas, voorzitter van de CCU-alliantie en lid van de Raad van Toezicht van Natuur en Milieu. Daarnaast was zij in 2011 en 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA.