Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Flinke energieproductie door projecten 2017

Samen met overheid en ondernemers werkt het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) al enkele jaren aan schone energie voor Fryslân. Het gaat de goede kant op: die schone toekomst wordt iedere dag méér realiteit! Zo hebben we in 2017 vijftien nieuwe projecten ondersteund. Acht hebben betrekking op zonne-energie, vier op besparing/mobiliteit, drie op biomassa en bij een project gaat het om windenergie. Als de projecten op vol vermogen draaien, produceren zij jaarlijks 2 miljoen m3 groen gas, 49 GWh elektriciteit en 12 TJ warmte. Dit komt neer op 256 TJ duurzame energie. Genoeg voor 4.500 woningen!

De cijfers zetten een streep onder het feit dat FSFE een steeds grotere bijdrage levert aan de Friese doelstellingen voor duurzame energieproductie en energiebesparing. Zo heeft de Provincie Fryslân zich ten doel gesteld om in 2020 tot een duurzame energieproductie van 8.375 TJ per jaar te komen. Volgens de beleidsbrief Duurzame Energie (BDE) zijn de FSFE-projecten zelfs goed voor 11.820 TJ per jaar. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat Windpark Fryslân in 2020 dan volledig operationeel moet zijn, wat waarschijnlijk niet het geval is.

De besparing van de projecten die er vorig jaar zijn bijgekomen, is jaarlijks 4.6 TJ. Oftewel het verbruik van 80 woningen. De energie-impact over hun hele levensduur komt uit op 5.0 PJ. De vermeden CO2-uitstoot bedraagt 715 ton. Dit is de jaarlijkse uitstoot in de gemeente Leeuwarden!

Het financiële plaatje. Aan de nieuwe projecten is door FSFE 17 miljoen euro bijgedragen (totale financiering tot op heden: 76 miljoen euro). We hebben 45% van dit bedrag vorig jaar geïnvesteerd in biomassaprojecten, 42% in zonne-energie en 12% in energiebesparing/mobiliteit. Daarnaast is 0,7 miljoen euro gestopt in twee projecten die eerder zijn geclosed, namelijk Friesland Boating en Biogas Leeuwarden/WUR. Zo komen we tot een totale FSFE-bijdrage van 41 miljoen euro aan 42 prachtige projecten tot dusver.

De nieuwe projecten:

Zon (8): Jachthaven Lunegat, Bildtse Stroom, Eco-invest, GreepIPP, Mei-inoar Grien, Kuyper    Vastgoed, Zonneparken Friesland, Wocozon II

Biomassa (4):       Schaap Beheer, Biolease, Biogas Marum

Besparing (3):      De Energiefabriek, Nerdalize, Nije Grun

Mobiliteit (1):       ParknCharge