Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Energiefonds Friesland stelt € 750.000 beschikbaar voor zonnepanelen op woonhuizen

Het is nu voor
particuliere huiseigenaren in Friesland mogelijk om via zonnepanelenverhuurder
Solease zonder investering zonnepanelen te laten installeren op hun eigen dak.
Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE) stelt hiervoor € 750.000
beschikbaar en zet haar kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Friese
huishoudens te verduurzamen.
Door deze
investering kunnen op termijn bijna 900 huishoudens zonder extra kosten
overstappen op zonne-energie.

Het aantal zonnepanelen op particuliere Friese daken is
beperkt en moet harder groeien. Door de samenwerking met Solease kan het Friese
Energiefonds een substantiële impuls geven aan de verduurzaming van Friese
woningen. Michel Hendriks, directeur van het Friese Energiefonds, licht toe:
“We zijn heel blij dat we als FSFE nu financieringsoplossingen hebben voor
zonnepanelen van particulieren tot aan grote zonneweides en alles daar
tussenin, inclusief woningcoöperaties.”.

Zorgeloos
zonnepanelen huren
Door zonnepanelen te huren, besparen gezinnen op hun stroomkosten.
Gemiddeld houden de huurders van Solease onderaan de streep zo’n 130 euro per
jaar over. Solease verzorgt de aanschaf, installatie, monitoring, reparatie en
verzekering van de panelen. De drempels die mensen ervaren bij het kopen van
zonnepanelen, zoals het hoge aanschafbedrag en de lange terugverdientijd,
vallen hiermee dus weg.

Zonnepanelen op Friese daken vangen bovengemiddeld veel zon
in vergelijking met de rest van Nederland. Op sommige plekken is de
zoninstraling zelfs even hoog als in Noord-Frankrijk. Dat maakt het extra
aantrekkelijk om over te stappen op zonne-energie. Daarnaast is het overkopen
van het zonnestroomsysteem op elk moment mogelijk. Daarvoor bouwen huurders
ieder jaar een koopkorting op van gemiddeld ruim 200 euro.

Toekomstige
uitbreiding
Het streven van beide partijen is om de portefeuille uit te breiden naar € 5
miljoen, waarbij een bank voor € 4 miljoen instapt. Roderick van Wisselingh, financieel
directeur van Solease, zegt daarover: “Door de financiele steun van FSFE kan
Solease in Friesland 150 huishoudens extra helpen om over te stappen op
zonne-energie. En met de beoogde bankfinanciering erbij wel 900 huishoudens. En
daarna willen we graag nog meer mensen helpen. Met een besparing van ongeveer
2.000 kilogram CO2 per jaar per zonnedak levert dit een mooie duurzame impact
op in Friesland.”.

Van Friesland voor
Friesland
Met de financiering van het FSFE vloeit een deel van de rente terug naar de
Provincie Friesland waardoor deze gelden binnen de provinciegrenzen blijven en bijvoorbeeld
ingezet kunnen worden voor versterking van de Friese “Mienskip” (gemeenschap). Solease
werkt zoveel mogelijk met lokale installateurs. De kans is dus groot dat een
Fries installatiebedrijf de panelen op de Friese daken komen monteren.

Voor meer informatie: www.solease.nl/friesland.

Over Energiefonds Friesland
(FSFE)

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân.


Over Solease
Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl.