Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Doarpshûs “De Nije Tille krijgt zonnedak

Doarpshûs “De Nije Tille krijgt zonnedak

Het Bestuur van Enerzjykoöperaasje “Mei-inoar Grien” nodigt u uit voor de oplevering van zijn derde zonnedak, op het dak van doarpshûs “De Nije Tille” te Marrum! 

Wanneer: Vrijdag 2 september om 16.30 uur
Waar: Doarpshûs “De Nije Tille’, Ringweg 21 te Marrum

Na Wânswert en Jislum is Marrum het derde dorp in het werkgebied van “Mei-inoar Grien” dat beschikt over een volledig groene energiebron. Het project wordt gedragen door deelnemers uit eigen dorp, die een jaarlijkse vergoeding ontvangen in de vorm van een rente van 5% op hun inleg. De totale investering in het zonnedak bedroeg 64.000 euro, voor 2/3de daarvan heeft het FSFE een financiering verstrekt. 

“Mei-inoar Grien” levert met de oplevering van dit project een grotere bijdrage aan de energietransitie (de omslag van fossiele naar alternatieve bronnen) en is van plan om de komende jaren op zoek te gaan naar nieuwe projecten in (de omgeving van) Marrum.

Wij feliciteren “Mei-inoar Grien” met de oplevering van dit mooie project.

Kijk voor meer informatie over de energiecoöperatie op https://www.mei-inoargrien.nl/.

Foto: https://nl-nl.facebook.com/nijetille/