Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

BioLNG-installatie voor duurzame transportbrandstof

Op de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelt BioLNG ECL een installatie voor de productie van biologische LNG (liquified natural gas). Bio-LNG is vloeibaar gemaakt biogas en dient als fossielvrije brandstof voor de scheepvaart en vrachtwagentransport.

BioLNG wordt gemaakt van biogrondstoffen en biomassa, zoals mest, GFT-afval, koffiedik, bermgras, plantaardige olieresten en graanresten. De mest komt uit de directe omgeving van Leeuwarden. Alle gebruikte biogrondstoffen zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese richtlijn voor duurzame (hernieuwbare) energie. De centrale vergt een investering van zo’n 40 miljoen euro en wordt gebouwd op de Energiecampus.

De installatie produceert jaarlijks 9,2 kiloton bio-LNG voor het wegtransport. Transporteurs kunnen daarmee jaarlijks zo’n 38 miljoen kilometers rijden met een CO2-uitstoot die 95 procent lager is ten opzichte van conventionele dieselvrachtwagen. Motoren op LNG zijn ook nog eens stiller dan dieselmotoren en stoten tot 90 procent minder fijnstof uit.

Het verwerkingsproces van de bio-LNG installatie is zo volledig dat geen reststromen overblijven. Naast het biogas wordt vloeibare bio-CO2 geproduceerd, geschikt voor de tuinbouwsector. Het overgebleven restproduct, het digestaat, wordt verwerkt tot groene meststoffen en een organische bodemverbeteraar voor de kringlooplandbouw.

De centrale wordt gebouwd door het fonds Skjinne Fryske Enerzjy, projectontwikkelaar D4, BioLNG-producent Rolande en bouw- en exploitatiebedrijf Mele. Naar verwachting wordt vanaf 2023 de eerste bio-LNG geleverd.