Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

november 2020

  In Friesland levert de gebouwde omgeving de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot van onze provincie. Méér nog dan verkeer en vervoer en ongeveer twee keer zoveel als de industrie. Wil...