Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Duurzaamheid loont

Duurzaamheid loont

PolderdykSinne BV heeft door het Solarproject van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina in samenwerking met GroenLeven haar duurzame ambities kunnen verwezenlijken: de melkrobots en de boerderijboiler draaien bijna volledig op de opgewekte zonnestroom. Op de daken van dit melkveebedrijf van Sietse en Iemkje de Boer-de Vries in De Tike liggen ongeveer 1.500 zonnepanelen, die jaarlijks ongeveer 550.000 kWh aan stroom opwekken. Dit komt overeen met het stroomverbruik van ruim 300 huishoudens. Dag en nacht worden hier 150 koeien gemolken met drie melkrobots. Sinds kort is het bedrijf voorzien van een innovatieve en duurzame elektrische boerderijboiler, die het water opwarmt tot 85 graden Celsius, waarmee de melkleidingen van de melkrobots en de melktank worden gereinigd. Deze nieuwe boiler is volledig gasloos.

De zonnestroom, die het bedrijf niet benut, wordt terug geleverd aan het stroomnet. De zonnepanelen worden continue aan- en uitgeschakeld door het energiebedrijf Edmij en helpen daarmee het elektriciteitsnet balanceren. Op deze manier wordt de taak van traditionele fossiele centrales overgenomen. Deze innovatie zou meer aandacht moeten krijgen, omdat het CO2-uitstoot verlaagt, de energietransitie versnelt én een ondernemer hier extra geld mee verdient (of bespaart). “Normaal” kost duurzaamheid altijd geld. Het is juist zo mooi dat duurzaamheid en geld verdienen hand in hand gaan, dáárom verdient deze innovatie extra aandacht. Voor realisatie van de installatie van het zonne-energiesysteem heeft FSFE een financiering verstrekt.

De realisatie van ons zonne-energiesysteem biedt ons de mogelijkheid om naast de opbrengsten uit de productie van zonnestroom voor het eigen bedrijf en voor het elektriciteitsnet extra geld te verdienen aan de netbalancering. Door deel te nemen aan het innovatieve proces van netbalancering en continue monitoring van de productie van de zonnepanelen draagt dit bij aan een plus op de stroomopbrengsten.

De TenneT onbalansprijzen zijn een middel om vraag en aanbod te balanceren. Bij hoge prijzen zijn er tekorten en moeten onze zonnepanelen produceren en leveren. Bij negatieve prijzen zijn er overschotten, kunnen onze zonnepanelen worden uitgeschakeld en kan het aantrekkelijk zijn om juist dan stroom in te kopen.

Deelname aan deze innovatie draagt bij aan netbalancering en daarmee aan de energietransitie.

Ons motto: duurzaamheid loont.