Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Het FSFE viert haar eerste lustrum

 

Het was afgelopen donderdag een gezellig feest in het Koepeltheater in Leeuwarden. Ondernemend Friesland was uitgelopen om samen te bezinnen en vooruit te kijken. De Orgelmeneer bespeelde het grootste orgel van Friesland en dominee Ad van Nieuwpoort inspireerde de gasten met een verhaal over ondernemerschap en de voortrekkersrol die de ondernemers met duurzame projecten nemen. Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy is begin september 2014 van start gegaan en heeft 90 miljoen euro tot beschikking om te investeren in de energietransitie van de Provincie Fryslân. In de afgelopen vijf jaar heeft het FSFE afgerond 72 miljoen euro goedgekeurd en in 66 duurzame projecten geïnvesteerd. Deze projecten reduceren gezamenlijk, zonder Windpark Fryslân, gedurende de levensduur 1,74 Mton CO2.

Elk jaar houdt het FSFE een verkiezing voor het leukste, innovatiefste maar vooral het duurzaamste project van het jaar. Het begon als een ludieke actie, een Koperen Oliekan als wisseltrofee voor het project van het jaar. Inmiddels is de Oliekan uitgegroeid tot een heus begrip. De eerste winnaar was BioGas Leeuwarden, daarna mocht HappyWhale de prijs in ontvangst nemen, vorig jaar was Schaap Energie Beheer BV de gelukkig en wie was dit jaar de winnaar? Oud-Minister Jacqueline Cramer nam de honneurs waar om de prijs dit jaar uit te reiken. Negen duurzame projecten waren genomineerd. Van een Zonnepark op Terschelling, dat voldoende groene stroom levert aan 150 huishoudens tot een LED installatie op kassen. Het was zoals elk jaar een spannende strijd, maar Buurtmolen Herbaijum wint de Koperen Oliekan  2018.

Het FSFE heeft samen met Qurrent en EWT de eerste buurtmolen van Nederland in Herbaijum geplaatst. Het is een kleinere en stillere windmolen die stroom opwekt voor ongeveer 450 huishoudens. De windmolen staat in de gemeente Waadhoeke en de omwonenden huishoudens die stroom afnemen zijn automatisch mede-eigenaar van de molen. Ze hoeven geen energiebelasting te betalen waardoor ze een korting ontvangen op hun energierekening van 25%. Buurtmolen Herbajium is een mooi mienskip project dat perfect paste bij de bijeenkomst waar gemeenschapszin centraal stond.