Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

GreenVis

Over dit project

GreenVis is een gerenommeerde speler in de warmtemarkt die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van meerdere warmtenetten. GreenVis ondersteunt het volledige ontwikkeltraject voor partijen als Eneco, Engie en HVC, die daarna de exploitatie doen. Het FSFE heeft GreenVis benaderd om samen in Friesland projecten te ontwikkelen waarbij industriële warmte wordt uitgekoppeld om deze te leveren aan de bebouwde omgeving. In geval van een positieve business case is het FSFE bereid langjarige projectfinanciering te verschaffen, bij voorbeeld voor de uitrol van een warmtenet.

 

Klik hier voor meer informatie over GreenVis.