Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

BigSolar

Over dit project

FSFE verschaft risicokapitaal aan BigSolar. Dit initiatief maakt zonne-energie voor een breed publiek toegankelijk. Door middel van een lease model voor de particulier en het bundelen van een groot aantal kleine installaties kan BigSolar direct een besparing van 20% op de elektriciteitsrekening bieden.

 

Zonnestroom is een belangrijke pijler in het Friese beleid. Friesland heeft de ambitie om in 2020 500MWp aan zonne-energie capaciteit geïnstalleerd te hebben, waarvan 250MWp op woningen.

 

Met deze financiering kan BigSolar 18.000 panelen met een totaal vermogen van 4,5 MW plaatsen in de provincie Friesland.