Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

BioGas Leeuwarden

Over dit project

 

FSFE verschaft risicokapitaal aan Biogas-Leeuwarden. Dit initiatief gebruikt technologie uit Amerika om hoog cellulose biomassa zoals mest, bermgras en snoeihout efficiënt om te zetten naar groen gas. Dit project zal worden gerealiseerd op de Dairy Campus in Leeuwarden. Energie uit biomassa en de circulaire economie zijn belangrijke pijlers in het Friese beleid. Op dit moment zijn er 21 vergisters die gezamenlijk ~0,5 PJ leveren. Een groot gedeelte van deze vergisters zal de komende jaren uit de MEP subsidie lopen en moeten besluiten door te gaan met de ‘SDE+ verlengde levensduur’ of niet.

 

Met deze investering wil het FSFE een nieuwe boost geven aan deze sector in Friesland. Doelstelling van de provincie is dat in 2020 de vergister sector 1,5 PJ levert.