Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Ontwikkelfinanciering LEI

Doelgroep: Lokale energie initiatieven en energiecoöperaties
Doel: Financieren kosten ontwikkelfase, onderzoek, advies
Bedrag: Minimaal €25.000, maximaal €200.000 (inclusief rente)

Lokale energie initiatieven (LEI) van bijvoorbeeld lokale coöperaties leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Deze initiatieven kunnen hun realisatiekracht vergroten als zij ondersteund worden met expertise en toegang tot financiering. Zo hebben energiecoöperaties veelal niet de middelen om ideeën om te zetten naar een haalbare businesscase.

 

Met behulp van deskundigen op het gebied van duurzame energieproductie, financiering en participatietrajecten, kunnen initiatieven uitgewerkt worden tot realiseerbare projecten. Daarop is de Ontwikkelfinanciering LEI gericht, mogelijk gemaakt door het FSFE in samenwerking met Ús Koöperaasje.

Ontwikkelfinanciering LEI | Voor lokale energie initiatieven

Deze lening met een looptijd van 2 jaar is bedoeld voor projecten van lokale energie initiatieven, waarvan de haalbaarheid is onderzocht. Na een succesvolle ontwikkeling volgt realisatie van het project en wordt de lening terugbetaald. Zie alinea Realisatiefase onderaan deze pagina.

Voor wie?

Lokale energie initiatieven zijn initiatieven die:

 

 • zorgen voor een toename van hernieuwbare, duurzame energieproductie of energiebesparing realiseren,
 • lokaal geworteld zijn,
 • maatschappelijk georganiseerd zijn,
 • lokale bewoners actief betrekken (mede-eigenaarschap),
 • toegankelijk zijn voor iedereen (lokaal) en
 • die hun directe omgeving laten meeprofiteren van opbrengsten van hun projecten.

 

Dit zijn initiatieven voor zon, wind, opslag, biomassa, warmte/koude, energiebesparing of een combinatie daarvan.

Waarvoor?

De ontwikkelfase is risicovol en vaak moeten vele hobbels genomen worden voordat een project daadwerkelijk van start kan gaan. De Ontwikkelfinanciering LEI maakt het mogelijk voor initiatieven om expertise in te huren voor o.a.:

 

 • projectleiding
 • technisch onderzoek, engineering
 • onderzoek ten behoeve van vergunningverlening
 • reserveren transportcapaciteit bij de netbeheerder
 • organiseren van draagvlak en communicatie met de omgeving
 • financiële haalbaarheid en de business case
 • advies bij opstellen projectplan
 • advies bij de aanvraag voor financiering van de realisatiefase

Hoe werkt het?

Zodra een LEI met een energieproject aan de slag wil, is het van belang de haalbaarheid te onderzoeken. Bekeken moet worden of er bijvoorbeeld voldoende capaciteit op het net is, hoe de gemeente tegenover het idee staat of dat het technisch haalbaar is. maar ook wat de omgeving er van vindt en of bewoners mee willen doen. In deze fase kan Ús Koöperaasje het initiatief bijstaan. Wanneer er geld nodig is voor het laten uitvoeren van vooronderzoek, kan de Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân worden aangevraagd.

 

Blijkt een project kansrijk, dan kan een projectplan ingediend worden voor het aanvragen van de Ontwikkelfinanciering. Deze bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 (inclusief rente) met een looptijd van maximaal 2 jaar. Tijdens de ontwikkelfase wordt ook de financiering van de realisatiefase voorbereid. Lukt dat en is de financiering voor realisatie rond, dan kan het project gerealiseerd worden. Op dat moment wordt de Ontwikkelfinanciering in één keer afgelost (inclusief een succesfee van 20%) uit de herfinanciering.

Vooronderzoek voor technische, organisatorische en financiële haalbaarheid

Projectontwikkeling tot en met financial close voor realisatie

Realisatie- en exploitatiefase

SNN Voucherregeling voor energiecoöperaties

FSFE Ontwikkelfinanciering LEI

Financieringsmogelijkheden:

 

 • FSFE
 • Realisatiefonds
 • Nationaal Groenfonds
 • BNG, NWB-Bank en Nederlandse banken

Voucher vergoedt 50% van gemaakte advieskosten, maximaal € 5.000,- / voucher

 

Aanvullend:

 • eigen middelen
 • bijdrage gemeente

Ontwikkelfinanciering LEI:

 

 • Minimaal € 25.000
 • Maximaal € 200.000 (incl. rente)
 • Looptijd max. 2 jaar
 • Rente 4%
 • Aflossing in één keer
 • Met succesfee van 20%

Realisatiefinanciering:

 

 • mede middels FSFE
 • Maximaal € 7,5 miljoen
 • Looptijd 15 jaar
 • Rente afhankelijk van risicoprofiel

Kijk voor een totaaloverzicht van de tarieven op de pagina Tarieven.

Hoe beginnen?

Heeft u of bent u betrokken bij een lokaal initiatief met een idee voor een energieproject? Dan kunt u terecht bij Ús Koöperaasje voor advies en ondersteuning van uw project. Met Ús Koöperaasje werkt u een voorlopig projectplan uit, waarin de haalbaarheid van uw idee wordt onderbouwd. Op basis van het projectplan zal het FSFE bekijken of uw project in aanmerking komt voor de Ontwikkelfinanciering LEI. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij:

Voorwaarden voor de LEI-ontwikkelfinanciering:
– Een bewonersinitiatief voor een lokaal energieproject binnen Friesland
– Financieel en maatschappelijk rendement voor de directe omgeving
– Mede-eigenaarschap min. 50%
– Haalbaarheid is in een onderzoeksfase aangetoond
– Hernieuwbare energieproductie en/of energiebesparing met bestaande, bewezen technieken
– Adequate projectorganisatie en bestuur
– Projectplan dat voldoet aan criteria van de LEI-Fryslân

Meer informatie

Wilt u eerst meer weten over de vouchers voor energiecoöperaties, de Ontwikkelfinanciering of realisatie financiering en lokale participatie? Neem gerust contact op met:

FSFE | Dhr. Siebe Schootstra: siebe@fsfe.frl

 

Of lees hier hoe de SHEC mede-eigenaar is geworden van het drijvende zonnepark De Dolten.

Ús Koöperaasje | Tine Baars: info@uskooperaasje.frl

Realisatiefase

Ook in de realisatiefase kunnen energiecoöperaties terecht bij het FSFE. Wij adviseren de juiste Maatwerklening, al dan niet in combinatie met het Realisatiefonds of andere financierders. Voor investeringen in zonnepanelen bieden wij de Energiecoöperatielening.