Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Energiecoöperatie lening

Bent u met uw energiecoöperatie van plan om een zonnedak te ontwikkelen bij u in de buurt middels de postcoderoosregeling? Dat kan nu met hulp van een lening van het Fûns Fryske Enerzjy (FSFE), het energiefonds van de provincie Fryslân.

 

Voordelige lening van FSFE

In samenwerking met Fries lokale partijen en in het kader van de doelstelling van de Provincie heeft het FSFE een standaard Zon op Postcoderoos lening ontwikkeld. Met deze lening van het FSFE kunt u als energiecoöperatie laagdrempelig in zonnepanelen investeren.

 

Alle reden om te investeren in zonnepanelen

 • Direct besparen op energiekosten door leden van uw energiecoöperatie middels de postcoderoosregeling.
 • Profiteren van de energietransitie en duurzame energie ook wanneer u geen of een niet geschikt dak heeft.

 

Waarom gebruik maken van de lening van het FSFE?

 • Aanvragen is eenvoudig middels onderstaand invulformulier;
 • Vast rentepercentage tijdens de leenperiode (15 jaar);
 • Boetevrij extra aflossen.

 

Voorwaarden voor de lening

 • Uw lokale energiecoöperatie is gevestigd in de provincie Fryslân.
 • Het zon-PV systeem wordt geïnstalleerd in de provincie Fryslân.
 • De coöperatie investeert voor minimaal € 37.500 (ex. BTW) in zonnepanelen.
 • Van de investering betaalt de coöperatie minimaal 1/3 zelf.
 • Het FSFE verstrekt een annuïteiten lening van maximaal 2/3 van het investeringsbedrag.
 • De ondergrens van de lening van het FSFE is € 25.000.
 • De lening van het FSFE heeft een looptijd van 15 jaar.
 • Aflossing van de lening geschiedt op basis van 180 maandelijkse termijnen.
 • Vervroegde aflossing van de lening van het FSFE is boetevrij toegestaan.
 • Rente bedraagt 3,5% per jaar.

 

Als onderpand voor de lening van het FSFE geldt:

 • Een hypotheek op een recht van opstal. In de meeste gevallen dient de bank van de dakeigenaar hiervoor toestemming te verlenen;
 • Voor leningen boven de € 200.000 vindt een extra toets plaats.

 

Voor een beoordeling van uw aanvraag vragen wij u de volgende documenten op te sturen (zie ook inschrijfformulier)

 • Offerte van de PV-installatie
 • Een kopie van de inschrijving van uw energiecoöperatie in de Kamer van Koophandel;
 • De meest recente opgestelde jaarrekening van uw energiecoöperatie
 • Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming;

Lening aanvragen

  Algemene gegevens

  Vul hieronder de gegevens over uw bedrijf in:


  Hoe wordt de financiering gebruikt?

  Omschrijf kort het project en de te gebruiken techniek(en) waarvoor u financiering aanvraagt:  Project details

  Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:


  De looptijd van de lening is 15 jaar.

  Totale investering in het project:
  FSFE financiert nooit meer dan 66% van de totale financiële omvang.
  Hoe wordt het overige deel gefinancierd:
  Eigen vermogenBancaire leningAnders
  Financieringsbedrag ( maximaal 66% van totale financiële investering):


  Installatie
  Op welk moment vindt de installatie plaats?


  Documenten

  Voor aanvraag van de financiering dienen de volgende documenten te worden upgeload:

  Offerte van de PV-installatie:
  Kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel:
  Recente opgestelde jaarrekening van uw onderneming:
  Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming:


  De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

   

  Een toetsing van de kredietwaardigheid behoort tot de procedure. Het FSFE kan, indien zij dit noodzakelijk acht, aanvullende informatie bij indiener opvragen.