Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Zakelijk Verduurzamen – Er valt veel te winnen!

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen zijn gezamenlijk een project begonnen om ondernemers in Noardwest-Fryslân op weg te helpen naar een bedrijfsvoering zonder fossiele brandstoffen: ‘Zakelijk verduurzamen – Er valt veel te winnen!‘ Ondernemers kunnen zich laten adviseren over onder andere energiebesparing, opwekking van zonne-energie, aardgasloos verwarmen en elektrisch vervoer.

Energieadvies
Friese gemeenten zijn samen met de Freonen een unieke samenwerking gestart om ondernemers te helpen duurzame stappen te zetten. In Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke geldt zelfs een korting van 50% op de advieskosten. Ondernemers kunnen de Freonen inschakelen voor directe uitvoering van maatregelen of voor advies op maat. Via de Freonen wordt doorverwezen naar de juiste adviespartner.

Energietransitielening FSFE
Wilt u uw pand verduurzamen door bijvoorbeeld energie op te wekken met zonnepanelen of wind? Dat kan met behulp van een lening – al vanaf € 25.000 tegen 3,5% rente – van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), het energiefonds van de provincie Fryslan. Voor MKB-ondernemers biedt FSFE de energietransitielening.

Deze lening geldt voor maatregelen:
– die voorkomen op de energielijst (EIA/MIA-Vamil)
– van de erkende maatregelenlijsten (EML)
– De lening vanaf € 50.000 bedraagt maximaal 2/3de van het investeringsbedrag (inbreng ondernemer 1/3de), tegen 3,5% rente met een looptijd van 15 jaar (annuïtair).
– Een instap van € 25.000 is mogelijk voor alleen zon-PV, zonthermisch of wind (mini-wind), op basis van een onderhandse akte (geen notaris).

Klik hier om de lening aan te vragen en alle benodigde informatie te bekijken.