Additional Pages
Custom Links
Connect With Us
 

Verduurzaming MKB

Uw pand verduurzamen door bijvoorbeeld energie op te wekken met zonnepanelen of wind? Dat kan nu met hulp van een lening van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), het energiefonds van de provincie Fryslan.

 

Voordelige lening van FSFE

In het kader van de doelstelling van de Provincie Fryslân heeft het FSFE, in samenwerking met Friese installateurs en adviesbureaus, een standaard MKB faciliteit ontwikkeld. Met deze lening van het FSFE kunt als Friese ondernemer of vastgoedeigenaar laagdrempelig in het verduurzamen van uw pand investeren.

 

Alle reden om te investeren in het verduurzamen van uw pand

 • Direct besparen op uw energierekening;
 • Duurzame uitstraling voor uw bedrijf;
 • Profiteer van de fiscale voordelen of SDE+(+) regeling voor uw investering in duurzame energie.

 

Waarom gebruik maken van de lening van het FSFE?

 • Aanvragen is eenvoudig;
 • Vast rentepercentage tijdens de leenperiode (10/15 jaar);
 • Behoud van liquide middelen voor bedrijfsvoering;
 • Boetevrij extra aflossen.

 

Voorwaarden voor de lening

 • Uw onderneming is gevestigd in de provincie Fryslân;
 • Het FSFE verstrekt een annuïteiten lening tot maximaal 2/3 van het investeringsbedrag;
 • Uw eigen inbreng is minimaal 1/3 van het investeringsbedrag;
 • De ondergrens van de lening van het FSFE is € 25.000 (totaal investeringsbedrag is € 37.500);
 • De lening van het FSFE heeft een looptijd van 10 of 15 jaar (afhankelijk van de opbrengst van de energie installatie);
 • Aflossing van de lening geschiedt op basis van een maandelijkse incasso;
 • Vervroegde aflossing van de lening van het FSFE is boetevrij toegestaan;
 • Rente bedraagt 3,5% per jaar.

Als onderpand voor de lening van het FSFE geldt:

 • Voor leningen boven € 50.000 het pandrecht op de duurzame energie installatie;
 • Voorafgaand aan het verstrekken van een lening voert het FSFE een kredietwaardigheidstoets uit;
 • Eenmalige behandelingskosten voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets bedragen € 250 welke zal worden ingehouden bij uitbetaling van de lening;
 • Notariskosten voor het vestigen van de zekerheden zijn voor rekening van de aanvrager.

 

Voor het uitvoeren van de kredietwaardigheidstoets vragen wij u de volgende documenten op te sturen (zie ook inschrijffomulier):

 • Een kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel;
 • De meest recente opgestelde jaarrekening van uw onderneming;
 • Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming;
 • De laatste aangifte inkomstenbelasting (indien van toepassing).

Lening aanvragen

  Algemene gegevens

  Vul hieronder de gegevens over uw bedrijf in:


  Hoe wordt de financiering gebruikt?

  Omschrijf kort het project en de te gebruiken techniek(en) waarvoor u financiering aanvraagt:  Project details

  Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:


  De looptijd van de lening is 10 of 15 jaar, dit is afhankelijk van de duurzame energie installatie.

  Totale investering in het project:
  FSFE financiert nooit meer dan 66% van de totale financiële omvang.
  Hoe wordt het overige deel gefinancierd:
  Eigen vermogenBancaire leningAnders
  Financieringsbedrag ( maximaal 66% van totale financiële investering):


  Installatie
  Op welk moment vindt de installatie plaats?


  Documenten

  Voor aanvraag van de financiering dienen de volgende documenten te worden upgeload:

  - Offerte van de duurzame energie installatie:

  - Kopie van de inschrijving van uw onderneming in de Kamer van Koophandel:

  - Recente opgestelde jaarrekening van uw onderneming:

  - Kwartaal- of halfjaarcijfers (meest recente cijfers) van uw onderneming:

  - De laatste aangifte inkomstenbelasting (indien van toepassing):


  De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

   

  Een toetsing van de kredietwaardigheid behoort tot de procedure. Het FSFE kan, indien zij dit noodzakelijk acht, aanvullende informatie bij indiener opvragen.